Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo referenduma o Družinskem zakoniku