Povzetek projekta 3PARKI - Ureditev mestnega parka Gornja Radgona ter sanacija gramozne jame v mestnem gozdu Lisjakov struga

datum: 04.01.2012

kategorija: Sporočilo za javnost

Povzetek projekta 3PARKI - Ureditev mestnega parka Gornja Radgona ter sanacija gramozne jame v mestnem gozdu Lisjakov struga (PDF)

3PARKI-POVZETEK PROJEKTA.jpg

Občina Gornja Radgona je partner v projektu 3PARKI, ki ga je mestna občina Murska Sobota prijavila na javni razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj, Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013. Drugi partnerji v projektu so:
      -   Domači partner: Razvojni center Murska Sobota, Slovenija (
www.murska-sobota.si/3parki-3park)
      -   Prekomejni partner: Občina Körmend , Madžarska

Občina Gornja Radgona se je odločila, da bo vlagala v javno infrastrukturno, ki omogoča:
-          trajnostni razvoj območja in s tem
-          višjo kvaliteto življenja na tem območju ter
-          zmanjšanje depopulacije območja.

Projekt prinaša mestu pomembne družbene, okoljske in ekonomske priložnosti in koristi. Investicije in programi v parkih in rekreacijskih sistemih oblikujejo spodbudno in pozitivno zeleno in družbeno infrastrukturo kakovostnega  življenja in bivanja v mestih. Naše reke in potoki, ribniki, mestni gozdovi in parki ter različne poti omogočajo rekreacijske športe, družabne dogodke, druženje prebivalcev, praznovanja, učenje v naravi in miru, nove stike, osebno rast, sprostitev, obnovo, igro in fizično ter duševno kondicijo, kulturna dediščina, habitati in zgodovina v parke vraščajočih se mestnih centrov pa učenje, spoznavanje, identiteto ter turistični razvoj. Mesto bo s tem projektom lahko ohranilo, izboljšalo in omogočilo prebivalcem dostop do naravnega sveta v bližini njihovih domov, služb in šol ter sočasno ohranilo naravni ekosistem. Naraščajoče se zavedanje glede pomembnosti urbanih zelenih in vodnih površin kot vrednote projekt poziva tudi k nekaterim okoljskim standardom ter botanični pregled in raziskave na tem področju, kjer so povezana znanja in izkušnje strokovnjakov ključna. Projekt prinaša veliko priložnosti in postavlja nove izzive, s katerimi se soočajo današnja mesta. V projektu 3PARKI se bodo vsa tri mesta poleg investicij ukvarjala še s/z:
-          predstavitvijo in promocijo ter osveščanjem prebivalstva o mnogih bistvenih individualnih, družbenih, okoljskih in ekonomskih koristi zelenih površin v mestih,
-          pridobitvijo navodil za razvoj in vzdrževanje parkov za mestne uprave in upravljavce parkov,
-          pripravo preglednice predloga razvojne usmeritve, prioritete in program dela za posamezno lokalno skupnost za obdobje po projektu ter s pregledom narejenega v obdobju projekta (2009-2012) s spoznanji in rezultati ekspertne skupine.

Občina Gornja Radgona ima zelo dobre pogoje za razvoj sonaravnega turizma, kar izhaja iz osnovnih naravnih in ustvarjalnih danosti. Možnosti razvoja turizma še ne pomenijo veliko, če jih ne oblikujemo, usklajujemo, promoviramo in predvsem učinkovito prodamo kot originalni turistični produkt.  Naravne danosti v Gornji Radgoni ponujajo aktivne počitniške programe in športna doživetja v vseh letnih časih, npr. reka Mura – raftanje, splavarjenje; jezera – plavanje, čolnarjenje, ribištvo…; zelene površine – kolesarjenje, tenis, pohodništvo. Posebna so doživetja v številnih vinskih kleteh in vožnja s turističnim vlakom med vinogradi Radgonsko-Kapelskega vinorodnega okoliša.

Projekt v občini Gornja Radgona obsega dva različna parka - Mestni park v Gornji Radgoni in gozdni park Lisjakova struga, ki se povezujeta in navezujeta na reko Muro z označeno učno potjo.  Tako bosta tvorila dejansko enovito (celovito) vsebinsko parkovno območje kot dodana vrednost k že obstoječi prostorski navezavi. Govorimo lahko o sožitju dveh krajinskih elementov: voda (reka Mura, vodne depresije, vodomet) ter gozd (naravni, parkovni). Na tak način želimo pokazati in prikazati razliko med urejenim mestnim parkom s pripadajočimi parkovnimi elementi in infrastrukturo, ki jih mestni parki ponavadi vsebujejo ter naravnim, divjim gozdnim parkom.

Investitor je za celotno pokritje investicije predvidel različne finančne vire. Občina je pridobila nepovratna sredstva iz javnega razpisa Evropskega sklada za regionalni razvoj, Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska 2007-2013, preostanek se bo zagotovil iz proračuna občine Gornja Radgona.* * *

FOTOGALERIJE PROJEKTA 3PARKI:

DELAVNICA - BOJ PROTI VANDALIZMU

3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Boj_proti_vandalizmu-013.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Boj_proti_vandalizmu-015.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Boj_proti_vandalizmu-017.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Boj_proti_vandalizmu-020.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Boj_proti_vandalizmu-021.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Boj_proti_vandalizmu-024.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Boj_proti_vandalizmu-028.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Boj_proti_vandalizmu-030.jpg

DELAVNICA - PARK IN MESTO

3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Park_in_mesto-DSC00970.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Park_in_mesto-DSC00971.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Park_in_mesto-DSC00974.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Park_in_mesto-DSC00979.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Park_in_mesto-DSC00982.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Park_in_mesto-DSC00983.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Park_in_mesto-DSC00984.jpg

DELAVNICA - VANDALIZEM

3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-001.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-002.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-004.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-003.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-011.jpg   3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-005.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-008.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-009.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-010.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vandalizem-012.jpg

DELAVNICA - VZDRŽEVANJE PARKOVNIH POVRŠIN

3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-111.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-112.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-113.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-114.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-115.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-116.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-117.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-118.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-119.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-120.jpg  3PARKI-POVZETEK-Delavnica-Vzdrževanje_park-121.jpg

DELO NA GRADBIŠČU - SANACIJA GRAMOZNE JAME V LISJAKOVI STRUGI

3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Lisjakova-HPIM2567.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Lisjakova-HPIM2572.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Lisjakova-HPIM2576.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Lisjakova-IMG_0032.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Lisjakova-IMG_0034.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Lisjakova-IMG_0036.jpg

DELO NA GRADBIŠČU - MESTNI PARK GORNJA RADGONA

3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-HPIM2557.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-HPIM2560.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-HPIM2563.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-HPIM2577.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_0031.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_0047.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_0046.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_0048.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_0053.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_0063.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_0066.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_0068.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_6968.jpg  3PARKI-POVZETEK-Gradbišče-Mest_park-IMG_6970.jpg 

OTVORITEV

3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-DSC_0172.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-DSC_0178.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-DSC_0182.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-DSC_0183.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-DSC_0185.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-DSC_0186.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-IMG_0695.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-IMG_0699.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-IMG_0706.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-IMG_0712.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-IMG_6974.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-IMG_6990.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-DSC_0195.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-IMG_0799.jpg  3PARKI-POVZETEK-Otvoritev-IMG_0801.jpg 

* * *

3PARKI-POVZETEK PROJEKTA.jpg