JAVNO NAROČILO: Izgradnja kanalizacije Mele

datum: 28.09.2011

kategorija: Razpis

Javno naročilo: "Izgradnja kanalizacije Mele" je neposredno dosegljivo na spletnem portalu javnih naročil "e-naročanje" preko spletne povezave:

http://www.enarocanje.si/pregledobjave.asp?IzpObrazec=15194&nar=MV