2. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 9. 2011 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)