Seje delovnih teles občinskega sveta pred 5. redno sejo občinskega sveta (15., 16. in 20. 6. 2011)

datum: 15.06.2011

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 23. junija 2011, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 3. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v sredo, 15. junija 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 3. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v četrtek, 16. junija 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 2. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v četrtek, 16. junija 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

- 3. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 20. junija 2011, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 3. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v ponedeljek, 20. junija 2011, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 3. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 20. junija 2011, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi: http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2011061011360303/