Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona

datum: 31.03.2011

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 4. redni seji dne 30. 3. 2011 obravnaval Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona in sprejel naslednji
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona, ki so bile podane v času njegove javne razgrnitve od 25. 10. 2010 do 30. 11. 2010. Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN občine Gornja Radgona so sestavni del tega sklepa. Stališča so sestavni del zadeve postopka priprave OPN občine Gornja Radgona in se naslednji dan po sprejemu Stališč javno objavijo na oglasni deski Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona ter na spletni strani. Stališča bodo javno objavljena do dneva sprejema Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona.V skladu s sprejetim sklepom občinskega sveta občiona javno objavlja sprejeta stališča, ki so dosegljiva v priponki spodaj: