Seje delovnih teles občinskega sveta pred 3. redno sejo občinskega sveta (24. in 25. 1. 2011)

datum: 20.01.2011

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. januarja 2011, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 1. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 24. januarja 2011, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 1. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v ponedeljek, 24. januarja 2011, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 1. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo vponedeljek, 24. januarja 2011, s pričetkom ob 14.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 1. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v torek, 25. januarja 2011, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 1. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 25. januarja 2011, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.