Obvestilo o možnosti brezplačnega in zaupnega informiranja in svetovanja za učenje in izobraževanje odraslih