1. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 27. 10. 2010 (dnevni red in gradivo)

datum: 21.10.2010

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Dnevni red in gradivo za 1. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo, 27. oktobra 2010, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/1-F1
Datum:   19. 10. 2010

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 8., 9., 10., 11. in 12. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

S K L I C U J E M 

1. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v sredo, 27. oktobra 2010, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

DNEVNI RED: 

1.     Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti

2.     Poročilo občinske volilne komisije o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, dne 10.10.2010 – obrazložitev Branko BORKO, predsednik Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona

3.     Imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana – obrazložitev župan

4.     Obravnava poročila mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta

5.     Obravnava poročila mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

6.     Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – obrazložitev župan

7.     Pozdravni nagovor župana ter oris smernic skupnega sodelovanja

 

Priloga k vabilu sta tudi:

-         Statut Občine Gornja Radgona

-         Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

   

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Anton KAMPUŠ, l.r.