NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE za prodajo nepremičnin

datum: 05.10.2010

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 4. točke 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07in 100/09) 

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
za prodajo nepremičnin 

  

I. Predmet prodaje:

1.     Nezazidano stavbno zemljišče na Simoničevem bregu v Gor. Radgoni v izmeri 174 m2 na parc. št. 555/6, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 1.231,92 EUR.

2.     Nezazidano stavbno zemljišče na Simoničevem bregu v Gor. Radgoni v izmeri 73 m2 na parc. št. 582/16, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 387,63 EUR.

 

Prodajna pogodba bo sklenjena po končanju objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe, katera traja najmanj 15 dni.


Številka zadeve:  47810-14/2010-U111
Datum:  5. 10. 2010

                                                              ŽUPAN                                                                                                                                                                                                               OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.