Obvestilo o s strani Eko sklada (Slovenski okoljski javni sklad) objavljenih treh javnih pozivih za nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stavb

datum: 24.05.2010

kategorija: Razpis

OBVESTILO (PDF)

* * *

NEPOVRATNE SPODBUDE

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, je objavil naslednje javne pozive za nepovratne spodbude 


Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, izvedene v času od dne 9. 10. 2009 do 21. 5. 2010, 3SUB-OB10

Nepovratna finančna spodbuda se lahko dodeli za navedeno naložbo, s katero je bil izveden eden ali več naslednjih ukrepov: 

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso

C - toplotna izolacija celotne fasade pri obnovi stanovanjske stavbe

D - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe

 

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb, 4SUB-OB10

Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu: 

A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema

B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso

C - vgradnja toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe

D - vgradnja sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije

E - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva pri obnovi stanovanjske stavbe

F - toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe

G - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe

H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi

I - gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe

J - nakup stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu

 

Javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb 5SUB-OB10

Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več stanovanji, če ta javni poziv ne določa drugače. Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorju, ki financira naložbo izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude: 

A - toplotna izolacija fasade pri obnovi večstanovanjske stavbe

B - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi večstanovanjske stavbe

C - zamenjava zunanjega stavbnega pohištva v skupnih prostorih

D - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso

E - vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov

F – sistem delitve stroškov za toploto

  

Informacije o javnih pozivih so na voljo po telefonu na telefonskih številkah 01 241 48 61/72/28/68 vsak dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko kandidati naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedenih telefonskih številkah in jo prejmejo po pošti oziroma po elektronski poti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana oziroma na elektronski naslov: .

 

Dodatne informacije:

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana

telefon : 01/241 48 20 
telefaks: 01/241 48 60
elektronska pošta:
spletna stran: www.ekosklad.si