Informacija o gradnji plinovodnega omrežja v Občini Gornja Radgona

datum: 19.04.2010

kategorija: Sporočilo za javnost

 

INFORMACIJA
o gradnji plinovodnega omrežja v Občini Gornja Radgona

 

Občina Gornja Radgona kot koncedent in Petrol Plin d.o.o., Ljubljana kot koncesionar sta 20.8.2008 sklenila Koncesijsko pogodbo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Gornja Radgona. S tem koncesijskim aktom je Petrol Plin d.o.o. pričel opravljati dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja na območju občine za obdobje 35 let. Dne 15.3.2010 je Petrol Plin d.o.o. pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo distribucijskega plinovodnega omrežja na osnovi katerega se bo v aprilu 2010 pričelo z gradnjo navedenega plinovodnega omrežja.

Zaradi zahtevnosti se bo gradnja plinovodnega omrežja izvajala v treh fazah.

  1. faza »Gornja Radgona – vzhod« se bo pričela graditi v aprilu 2010 in bo obsegala naslednje ulice: MRP Avtoradgona ob progi, Ljutomerska cesta, Miklošičeva ulica, Trstenjakova ulica, Vodnikova ulica, Horvatova ulica, Vrečova ulica, Cesta na stadion, Mladinska cesta, Kocljeva ulica, Porabska ulica, Trate, Lackova ulica, Vrtna ulica in del Partizanske ceste.
  2. faza »Gornja Radgona – sever« se bo zgradila še v letu 2010 in bo obsegala naslednje območje: Panonska ulica, Maistrov trg, Kerenčičeva ulica, Jurkovičeva ulica, Grajska ulica, Valpotičeva ulica, Čremošnikova ulica, Trg svobode, Apaška cesta, Gasilska ulica, Strma ulica, Gorkega ulica, Rozmanova ulica, Šlemingerjev breg, Simoničev breg, Pokopališka cesta, Prežihova ulica, Pod gozdom, Hercegovščak in Norički Vrh.
  3. faza »Gornja Radgona – zahod« se bo gradila v letu 2011 in bo obsegala naslednje območje: Prešernova ulica, Cankarjeva ulica, Vodovodna ulica, Leninova ulica, Dajnkova ulica, Delavska pot, Ulica Silveri Tomassini, Prvomajska ulica, Ulica Moše Pijade, Vrazova ulica, Mala ulica, Prečna ulica, Trubarjeva ulica, Polička cesta, Mariborska cesta, Ulica Marije Rožman, Kajuhova ulica, Ob potoku, Črešnjevci glavna trasa, Črešnjevci odcepi, lLjutomerska AR – Črešnjevci.

 

Navedena plinska infrastruktura bo približno 1.500 gospodinjstvom naslednjih 35 let zagotavljala nemoteno oskrbo z zemeljskim plinom. Po končani izgradnji predvidoma v letu 2011 naj bi Gornja Radgona razpolagala s 30 kilometri plinovodnega omrežja, v katerega bo Petrol Plin d.o.o. investiral 2 milijona evrov. Območje faze 1 in 2 bo lahko pričelo z uporabo zemeljskega plina 15.10.2010, območje 3 faze pa do 15.10. 2011.
 

Zemeljski plin je po vseh karakteristikah nesporno najkvalitetnejše fosilno gorivo, kar lahko potrdi preko 100.000 gospodinjstev v Sloveniji. Zemeljski plin je energent za ogrevanje in hlajenje stanovanja ter kuhanje in gretje sanitarne vode. Glavne prednosti zemeljskega plina pred ostalimi energenti so: cenovna konkurenčnost, vsestranska in enostavna uporaba, zanesljivost oskrbe, ekološka sprejemljivost, kar skupaj  zagotavlja udobje, ki ga prinaša v dom.


Sodobne plinske naprave odlikujejo najvišji izkoristki, najnižja poraba energenta, okolju prijazno zgorevanje, konkurenčna cena in možnost uporabe enega energenta za ogrevanje in hlajenje, pripravo tople sanitarne vode in kuhanje. Z razvojem sodobnih hišnih kogeneracijskih enot pa je plin mogoče uporabljati tudi za soproizvodnjo električne in toplotne energije v gospodinjstvih. Tudi sodobne toplotne črpalke delujejo na zemeljski plin. Zemeljski plin je gorivo, ki pri zgorevanju povzroča najmanjše emisije dimnih plinov in najmanjše emisije toplogrednih plinov. Pri prehodu na zemeljski plin kot primarni energent tako kot pri vseh drugih sistemih nastanejo začetni investicijski stroški, vendar se le ti zaradi večje ekonomičnosti obratovanja takšnega sistema pri zemeljskem plinu najhitreje povrnejo. Plinske zgorevalne naprave v primerjavi z drugimi delujejo z najvišjimi letnimi obratovalnimi izkoristki, najnižjimi vzdrževalnimi stroški, najvišjo regulacijsko odzivnostjo, najdaljšo življenjsko dobo, največjo zanesljivostjo, poleg vsega navedenega pa zemeljski plin še vedno ostaja najcenejše fosilno gorivo. Cena koristne energije (EUR/kWh) je najnižja prav tako tudi višina investicije v plinsko kotlarno. Porabo plina neprestano nadzorujemo in jo preko plinomera plačujemo po dejanski porabi.

 

Cena priključka zemeljskega plina za individualno hišo znaša 300 EUR z DDV. Zajema omarico  iz nerjavne pločevine, ki jo je mogoče postaviti na ali v fasado, požarno pipo in  vse potrebne gradbene in strojne storitve za priključek dolžine največ 15 metrov od distribucijskega omrežja. Doplačilo za vsak nadaljnji meter pa je 30 EUR.

 

Za vse informacije in tudi podpis pogodbe vas vabimo v našo informacijsko pisarno, ki se nahaja na Partizanski cesti št. 5 v Gornji Radgoni, delovni čas v sredo od 14.00 do 18.00 in petek od 8.00 do 12.00, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa dodatna morebitna vprašanja. Prav tako pa nas lahko tudi pokličete na telefonsko številko 041 733 843 – LIPIČ Robert.

Najnujnejše informacije lahko dobite tudi na naši spletni strani: www.petrol.si rubrika ZA DOM/ ZEMELJSKI PLIN /KONCESIJE /GORNJA RADGONA.

 

 

                                                                                              Mag. Zoran Gračner

                                                                                              Petrol Plin d.o.o.

                                                                                              Namestnik direktorja
INFORMACIJA (PDF)

Več informacij o plinifikaciji Gornje Radgone na: http://www.petrol.si/