Predstavitev slovenskega Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja

datum: 19.11.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

 

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja 

Spoštovani,

podjetniki, predstavniki gospodarskih družb, kmetijskih gospodarstev, zadrug in živilsko predelovalne industrije in Občin, v nadaljevanju vam prilagamo predstavitev Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja oz. s krajšim nazivom Slovenski regionalno razvojni sklad, pri katerem lahko dobite posojilo z ugodno obrestno mero in z dolgo ročnostjo vračila oz. z dobo vračanja do največ 20 let.

Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja je s svojimi povratnimi sredstvi sodeloval tudi pri projektu »Energetsko varčni vrtec Gornja Radgona«.


PREDSTAVITEV (PDF)