Seje delovnih teles občinskega sveta pred 22. redno sejo občinskega sveta (23. in 24. 11. 2009)

datum: 18.11.2009

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 22. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 26. novembra 2009, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

- 15. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 23. novembra 2009, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 20. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 23. novembra 2009, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 24. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki v ponedeljek, 23. novembra 2009, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 19. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 23. novembra 2009, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 24. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v torek, 24. novembra 2009, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 8. seja Statutarno pravne komisije, ki bo v torek, 24. novembra 2009, s pričetkom ob 11.00 uri, v konferenčni sobi v I. nadstropju Občine Gornja Radgona;

- 21. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 24. novembra 2009, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.