OBVESTILO – Prijava škode zaradi posledic neurja z deževjem, močnim vetrom in točo, dne 16. 6. 2009 na območju občine Gornja Radgona – rok do za prijavo do vključno 26. 6. 2009

datum: 18.06.2009

kategorija: Sporočilo za javnost

Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na stvareh v Občini Gornja Radgona, izdaja naslednjeO B V E S T I L O PRIJAVA ŠKODE ZARADI POSLEDIC NEURJA Z DEŽEVJEM, MOČNIM VETROM IN TOČO DNE 16. 6. 2009 NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONAPozivamo vse občane, druge fizične in pravne osebe, ki so zaradi neurja z deževjem, močnim vetrom in točo dne 16. 6. 2009 utrpele škodo na stavbah (stanovanjski objekti, kmetijski objekti, poslovni objekti, itd.), da prijavijo škodo.Prijava škode se izvede tako, da oškodovanec izpolni obrazec 4 "Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči", ki je na razpolago na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona, Krajevne skupnosti Črešnjevci – Zbigovci in na občinski upravi Občine Gornja Radgona.Izpolnjevanje obrazcev in popis ocene škode po neurju dne 16. 6. 2009 bo trajalo do vključno 26. 6. 2009. Oškodovanec objekta ob prijavi škode mora predložiti dokaze o nastali škodi na objektu (fotografije, računi …).Izpolnjene obrazce lahko oddate na sedežu občinske uprave Občine Gornja Radgona ali jih pošljete po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona do 26.6.2009.


Številka: 330-3/2009-U107
Datum: 18. 6. 2009

Predsednik komisije
Dragan KUJUNDŽIČ, univ. dipl. prav., l.r.

* * *PRIPONKE:OBVESTILO (PDF)

OBRAZEC 4 2009 (pdf)
OBRAZEC 4 2009 (DOC)BRAMAC STREŠNI SISTEMI - obvestilo o posebnem popustu zaradi neurij s točo (pdf)