Seje delovnih teles občinskega sveta pred 17. redno sejo občinskega sveta (18., 19. in 22. 12. 2008)

datum: 16.12.2008

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 17. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v torek, 23. decembra 2008, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 15. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v četrtek, 18. decembra 2008, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 14. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v četrtek, 18. decembra 2008, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 18. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v petek, 19. decembra 2008, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 11. seja Odbora za mednarodno sodelovanje, ki bo v petek, 19. decembra 2008, s pričetkom ob 11.00 uri;

- 12. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 22. decembra 2008, s pričetkom ob 7.15 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 18. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 22. decembra 2008, s pričetkom ob 12.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 16. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v ponedeljek, 22. decembra 2008, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.