Obvestilo za zbiranje vlog za humanitarno pomoč posameznikom in družinam, prizadetih po neurju 15. in 16. avgusta 2008 zaradi poškodb na objektih ali zaradi izgube nezavarovanih pridelkov in ki so eksistenčno ogroženi (rok za oddajo vlog do 19

datum: 10.09.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
Ž U P A N
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-00, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 330-4/2008-211/ME
Datum: 08.09.2008 O B V E S T I L OVlada RS je dodelila Karitas in Rdečemu križu vsakemu po 1,500.000 EUR sredstev za pomoč posameznikom in družinam, prizadetih po neurju 15. in 16. avgusta 2008 zaradi poškodb na objektih ali zaradi izgube nezavarovanih pridelkov in ki so eksistenčno ogroženi.Prva denarna pomoč je namenjena premestitvi prvih stisk prizadetega prebivalstva, do takrat, ko bo ocenjena vsa škoda in ko bodo dobili tudi druga sredstva.

Obveščamo vas, da lahko obrazec enotne vloge "Neurje 2008 Prijava škode – VLOGA ZA HUMANITARNO POMOČ", ki jo je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, dobite na Centru za socialno delo Gornja Radgona, Območnem združenju RKS Gornja Radgona ali na spletni strani Karitas, RK ali občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si.

K vlogi je potrebno priložiti tudi račune za izvedena dela in storitve v zvezi z odpravljanjem posledic škode. Pogoj za vložitev vloge pa je tudi že predhodno izvedena prijava oziroma ocenjena škoda s strani občinske komisije za ocenjevanje škode.

Vloge je oddati osebno ali po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona do 19. septembra 2008. Prejete vloge bo obravnavala posebna komisija pri Občini Gornja Radgona, katero bodo sestavljali predstavniki Centra za socialno delo, Območnega združenja RKS, Karitas in krajevnih skupnosti.

Lep pozdrav!


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.PRIPONKE:Prijava škode - Vloga za humanitarno pomoč (PDF)
Prijava škode - Vloga za humanitarno pomoč (DOC)