OBVESTILO: NEURJE S TOČO 2008 - zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih na območju občine Gornja Radgona + OBRAZEC

datum: 21.07.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo - neurje s točo 2008 - zbiranje vlog oškodovancev (PDF)OBVESTILO – NEURJE S TOČO 2008
ZBIRANJE VLOG OŠKODOVANCEV
Na podlagi sklepa o ocenjevanju škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic neurja s točo v letu 2008, št. 844-21/2008-80, ki ga je izdala Uprava RS za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo bo Občina Gornja Radgona izvedla zbiranje vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi letošnjega neurja s točo, in sicer na CELOTNEM OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONA.Prizadete kulture so: jabolka I, grozdje, pšenica, koruza, koruza-silaža, tritikala, sončnice, oljne buče, vrtnine, oves, krompir, traj. trav.-dvokosni, traj. trav.-večkosni.

Skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč, ki jih uporablja kmetijsko gospodarstvo, mora dosegati najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin, višina poškodovanosti pa mora presegati 30%.Vloge se bodo zbirale na sedežu krajevnih skupnosti po naslednjem vrstnem redu:
Razpored zbiranja vlogNA OBRAZCU: IZREDNA OCENA ŠKODE V TEKOČI KMETIJSKI PROIZVODNJI NA PRIDELKIH, POVZROČENE ZARADI DEŽEVJA, POPLAVE, MOČNEGA VETRA IN TOČE, ki so na voljo na sedežu KS, sedežu občine in na spletni strani www.gor-radgona.si:
OBRAZEC izredna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene zaradi deževja, poplave, močnega vetra in toče (PDF)
OBRAZEC izredna ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene zaradi deževja, poplave, močnega vetra in toče (DOC)Za izpolnitev obrazca morajo oškodovanci, ki prijavljajo škodo, s seboj obvezno prinesti davčno številko, KMG-MID, številko transakcijskega računa, subvencijsko vlogo – 2008.

V kolikor imate kmetijske kulture zavarovane, s seboj prinesite zavarovalno polico.
Zbiranje vlog traja do 4. 8.2008.OBČINA GORNJA RADGONA
Komisija za ocenjevanje škode
ob naravnih nesrečah na kmetijskih pridelkih