OBVESTILO: Možnost zmanjšanja ali odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov, ki so utrpeli škodo po neurju (rok za oddajo zahtevka je 15 dni od nastanka škode)

datum: 18.07.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

Kmetovalce, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in so utrpeli škodo po neurju, opozarjamo na možnost odpisa prispevkov iz teh zavarovanj.Po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - ZPKZ (Ur. l. RS, št. 48/92 in 21/95), se kmetom, ki so utrpeli elementarne nesreče, če je škodo ocenila občinska komisija, lahko prispevki zmanjšajo ali odpišejo. Pri tem se upošteva škoda, ki je nastala na pridelkih, živini, gospodarskih in stanovanjskih poslopjih. V primeru, ko izguba donosa znaša od 30 do 80 odstotkov letnega katastrskega dohodka, se prispevki zmanjšajo za enak odstotek, kot je ocenjen odstotek izgube katastrskega dohodka, če je zmanjšanje donosa višja od 80 odstotkov, pa se prispevki odpišejo. Prav tako je možno zmanjšanje prispevkov zaradi škode, povzročene na stanovanjskih in gospodarskih poslopjih, ki je posledica plazenja ali požara.Na pristojni davčni urad je potrebno oddati zahtevek za zmanjšanje ali odpis prispevkov, rok za oddajo zahtevka pa je 15 dni od nastanka škode. V priponki je obrazec zahtevka, ki so ga pripravili na glavnem davčnem uradu:
Zahtevek za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2008 (PDF)
Zahtevek za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za leto 2008 (DOC)