OBVESTILO: Prijava škode zaradi posledic neurja z močnim vetrom in točo dne 13. in 14. 7. 2008 na območju občine Gornja Radgona - do vključno 23. 7. 2008

datum: 15.07.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA UPRAVA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Številka: 330-4/2008-206/SG
Datum: 15. 7. 2008


Občinska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah na stvareh v Občini Gornja Radgona izdaja naslednjeO B V E S T I L O PRIJAVA ŠKODE ZARADI POSLEDIC NEURJA Z MOČNIM VETROM IN TOČO DNE 13. IN 14. 7. 2008 NA OBMOČJU OBČINE GORNJA RADGONAPozivamo vse občane, druge fizične in pravne osebe, ki so zaradi neurja z močnim vetrom in točo dne 13. in 14. 7. 2008 utrpele škodo na stavbah (stanovanjski objekti, kmetijski objekti, poslovni objekti, itd.), da prijavijo škodo.Prijava škode se izvede tako, da oškodovanec izpolni obrazec 4 "Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči", ki je na razpolago na sedežu Krajevne skupnosti Gornja Radgona, Krajevne skupnosti Črešnjevci - Zbigovci, Krajevne skupnosti Negova, Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica, Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci in na občinski upravi Občine Gornja Radgona.Izpolnjevanje obrazcev in popis ocene škode po neurju dne 13. in 14. 7. 2008 bo trajalo v času od 15. 7. 2008 do vključno 23. 7. 2008.Izpolnjene obrazce lahko oddate na sedežu občinske uprave Občine Gornja Radgona ali jih pošljete po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona do 23. 7. 2008.Predsednik komisijeDragan KUJUNDŽIČ, univ. dipl. prav., l.r.PRIPONKA:Obrazec 4: Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči (PDF)