2. izredna seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe, 24. aprila 2008"Razjasnitev dogodkov in ukrepanje v zvezi s hudim onesnaženjem reke mure iz kanalizacijskega sistema mesta gornja radgona in njegove industrijsk

datum: 21.04.2008

kategorija: Seje delovnih teles

2. izredna seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe:
RAZJASNITEV DOGODKOV IN UKREPANJE V ZVEZI S HUDIM ONESNAŽENJEM REKE MURE IZ KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA GORNJA RADGONA IN NJEGOVE INDUSTRIJSKE CONE
je sklicana v četrtek, 24. aprila 2008, s pričetkom ob 9.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.
Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Razjasnitev dogodkov in ukrepanje v zvezi s hudim onesnaženjem reke Mure iz kanalizacijskega sistema mesta Gornja Radgona in njegove industrijske cone
- predstavitev opravljenih dejavnosti s strani predstavnikov pristojnih služb
4. Predlog nujnih ukrepov za celovito sanacijo razmer po izpustu nevarnih snovi v kanalizacijo v centru mesta in Lisjakovo strugo

PREDSEDNIK ODBORA:
Mitja FICKO, l.r.