Poziv za oddajo pobud za spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona - do 30. aprila 2008

datum: 11.04.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si


Spoštovani,

Občina Gornja Radgona je v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) pričela s postopkom priprave Občinskega prostorskega načrta. Z navedenim aktom se bodo določila tudi območja stavbnih in kmetijskih zemljišč.VSE OBČANE VABIMO, DA NAM
DO 30. 4. 2008 PODAJO SVOJE POBUDE
ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČA
Obrazec vloge je dosegljiv v priponki spodaj, lahko pa ga dobite v tajništvu občine in pri javni uslužbenki Suzani Grah, kjer dobite tudi potrebne informacije in tudi informacijo ali je vaš predlog za spremembo namenske rabe sploh potreben.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.PRIPONKE:OBRAZEC - Vloga za spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (DOC)
OBRAZEC - Vloga za spremembo namenske rabe zemljišča v občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (PDF)