Obvestilo glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Seznami končnih upravičencev po območjih krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona

datum: 15.02.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
Komisija za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 345-01/2002
Datum: 14. 2. 2008 Obvestilo glede vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje – Seznami končnih upravičencev po območjih krajevnih skupnosti v občini Gornja RadgonaKomisija za sestavo seznama upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje, na podlagi sklepa št. 165/2007 z dne 11. 12. 2007, ki ga je izdal župan Anton Kampuš in na podlagi 4. člena Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 94/02 z dne 8. 11. 2002), na krajevno običajen način objavlja Sezname končnih upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje po območjih krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona. Seznami so objavljeni na oglasnih deskah sedežev posameznih krajevnih skupnosti v občini, v tajništvu Občinske uprave Občine Gornja Radgona in v nadaljevanju tega sporočila na spletni strani občine.

Upravičenci do vračila vlaganj v krajevno telefonsko omrežje za I. fazo v Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica so v seznamu vpisani, vendar nimajo določenih zneskov, ker poravnava med Občino Gornja Radgona in Državnim pravobranilstvom še ni bila zaključena in sklenjena. Pričakujemo, da bo poravnava prispela v roku dveh mesecev in takrat bodo znani deleži posameznikov za vračila vlaganj.

Ravno tako se bo naknadno obravnavalo 22 telefonskih naročnikov, ki so v letu 1991 plačevali Krajevni skupnosti Črešnjevci-Zbigovci prispevek za izdajo soglasja za priključitev na krajevno telefonsko omrežje.

Upravičenci, ki pa so v seznamih vpisani brez pripadajočih zneskov, pa še niso vrnili podpisanih izjav, zato postopek še ni zaključen in jih bo po prejemu izjav komisija obravnavala naknadno.

Za morebitna dodatna pojasnila se je po potrebi možno v času uradnih ur obrniti na tel. št. 02 561 12 75 – ga. Jožica Ravnikar in tel. št. 02 / 560 90 60 – ga. Marijana Habjanič.

Predsednik komisije:
Feliks Petek, l.r.* * *SEZNAMI SO BILI PO POTEKU ROKA ODSTRANJENI IZ TEGA SPOROČILASeznam končnih upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne skupnosti Gornja Radgona (PDF)

Seznam končnih upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci (PDF)

Seznam končnih upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne skupnosti Negova (PDF)

Seznam končnih upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci (PDF)

Seznam končnih upravičencev do vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežje na območju Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica (PDF)