SKLEP o javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtna cona Gornja Radgona"

datum: 15.06.2004

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Številka: 35003-05/2004-206/JKŠ
Datum: 10.06.2004

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), 33. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) je župan Občine Gornja Radgona sprejelS K L E Po javni razgrnitvi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtna cona Gornja Radgona"1. člen
Župan Občine Gornja Radgona odreja javno razgrnitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta "Preureditev Elementa za Avtoradgono in obrtna cona Gornja Radgona"

2. člen
Predlog odloka bo javno razgrnjen vsak delovni dan v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, na sedežu KS Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona, za čas 15 dni od dneva objave sklepa v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.

3. člen
V času javne razgrnitve bo v ponedeljek dne 28.06.2004 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona javna obravnava.
Pisne pripombe in predloge lahko zainteresirani podajo v času javne razgrnitve v tajništvu župana Občine Gornja Radgona ali na kraju javne obravnave.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.