Obvestilo o Javnem razpisu za dodelitev kadrovskih štipendij za delovanje na področju športa in Javnem razpisu za sofinanciranje pripravništva strokovnih delavcev v športu

datum: 29.07.2005

kategorija: Razpis

Obveščamo vas, da sta bila v uradnem listu št. 69, z dne 22.07.2005 objavljena naslednja razpisa:Javni razpis za dodelitev kadrovskih štipendij za delovanje na področju športaV letu 2005 razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport kadrovske štipendije za delovanje na področju športa za študente, ki niso v rednem delovnem razmerju in niso prijavljeni kot iskalci zaposlitve pri Zavodu RS za zaposlovanje. Štipendije se dodelijo študentom tretjega in četrtega letnika ali absolventom Fakultete za šport. Štipendije se lahko dodelijo tudi za dodiplomski študij v tujini, če v Sloveniji ni ustreznega študijskega programa. Rok prijave je 30.09.2005.Javni razpis za sofinanciranje pripravništva strokovnih delavcev v športuPredmet javnega razpisa je sofinanciranje pripravništva za strokovne delavce v športu, ki bodo pripravništvo opravljali v športnih društvih, nacionalnih panožnih športnih zvezah, zvezah športnih društev, Olimpijskem komiteju Slovenije, zavodih, gospodarskih družbah, pri zasebnikih in drugih organizacijah, registriranih za opravljanje dejavnosti v športu in ustanovah, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu. Izvajalci letnega programa športa lahko za pripravnike predlagajo kandidate, ki imajo visokošolsko izobrazbo športne smeri. Rok prijave je 08.09.2005.


Vsa dodatna pojasnila glede obeh razpisov lahko dobite na Ministrstvu za šolstvo in šport – Direktorat za šport, Kotnikova 38, tel. 01/478-42-53 ali na e-mail: igor.kogoj@gov.si, ali na Občini Gornja Radgona, tel. 01/564-38-38, Vladimir Mauko.