8. seja Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona (28. 8. 2006)

datum: 25.08.2006

kategorija: Seje delovnih teles

8. seja Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona, je sklicana v ponedeljek, dne 28. avgusta 2006, ob 15.00 uri, v veliki zbornici Osnovne šole Gornja Radgona, Prežihova ulica 1.DNEVNI RED:1. Otvoritev seje, pozdrav in ugotovitev prisotnosti
2. Pregled in potrditev zapisa 7. seje Varnostnega sosveta Občine Gornja Radgona, z dne 24.05.2006
3. Varnostno prometne zadeve v času poletnih počitnic 2006
4. Priprave na novo šolsko leto 2006/2007
5. Ostala aktualna problematika

PREDSEDNIK VARNOSTNEGA SOSVETA
OBČINE GORNJA RADGONA
Dušan ZAGORC, l.r.