Koordinacija županov Pomurja

datum: 14.05.2003

kategorija: Sporočilo za javnost

Dnevni red:
1. Slavnostni podpis "PISMA O NAMERI – za vzpostavitev skupne izgradnje ter skupnega upravljanja delovanja sodobnega medobčinskega sistema celovite vodooskrbe vseh prebivalcev Pomurja ter vzpostavitev sodobnega funkcionalnega sistema odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v občinah Pomurja (Prekmurja in Prlekije) na območju občin podpisnic
2. Predstavitev novosti v smeri lokalne samouprave (Urad za lokalno samoupravo)
3. Ocena dosedanjega dela in odmevnosti koordinacije županov Pomurja
4. Predstavitev Pomurske turistične zveze - predstavnik Štefan DRAVEC
5. Razno

Župan vljudno prosi za sigurno zagotovitev udeležbe.Vabljeni:
- Vsi župani Pomurja
- MNZ - Urad za lokalno samoupravo Ljubljana
- RRA Mura d.o.o. Murska Sobota - direktor
- RA Sinergija d.o.o. Moravske Toplice - direktor
- Prleška razvojna agencija Ljutomer - direktor
- SUN d.o.o. Gornja Radgona - direktor
- Pomurska turistična zveza Murska Sobota
- Pomurski sejem Gornja Radgona d.d. – direktor
- Sredstva javnega obveščanja