Najava razpisa za dodelitev kadrovsko občinskih štipendij za šolsko leto 2006/2007 v občini Gornja Radgona

datum: 21.02.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Številka: 110-00064/2006-1/102
Datum: 25.01.2006

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovsko občinskih štipendij v občini Gornja Radgona objavljamNAJAVO RAZPISAZA DODELITEV KADROVSKO OBČINSKIH ŠTIPENDIJ
ZA ŠOLSKO LETO 2006/2007
V OBČINI GORNJA RADGONA
1. Občina Gornja Radgona bo na osnovi interesa podjetij (Var d.o.o., M.M. Kaučič, Arcont d.d., Lončarič –Montaža, Elsa, Elti) in potreb javnih zavodov (Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, OŠ dr. Antona Trstenjaka, OŠ Gornja Radgona, Glasbena šola Gornja Radgona, Zdravstveni dom Gornja Radgona, Društva prijateljev mladine) po skupnem štipendiranju za šolsko leto 2006/2007 v mesecu avgustu 2006 objavila razpis za dodelitev kadrovsko občinskih štipendij.

2. Razpis bo objavljen za naslednje deficitarne poklice:Gospodarstvo (podjetja in organizacije):• Univerzitetni diplomirani inženir strojništva 5 štipendiji
• Univerzitetni inženir gradbeništva 1 štipendijo
• Univerzitetni diplomirani gospodarski inženir 1 štipendija
• Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva 1 štipendija
• Univerzitetni diplomirani inženir telekomunikacij 3 štipendije
• Diplomirani kemik (kemija – anorg.) 1 štipendija
• Diplomirani inženir elektrotehnike (VS) 1 štipendija
• Diplomirani inženir gradbeništva (VS) 1 štipendija
• Elektrotehnik 1 štipendija
• Gradbeni tehnik 1 štipendija
• Klepar-krovec 2 štipendijiDružbena infrastruktura (občinska uprava, javni zavodi in podjetja,društva):• Defektolog 1 štipendija
• Univerzitetni diplomirani psiholog 1 štipendija
• Zdravnik splošne prakse 1 štipendija
• Univerzitetni diplomirani (socialni pedagog ali pedagog
ali profesor pedagogike) 1 štipendija
• Profesor (violine ali flavte ali kitare) 1 štipendija

3. Zainteresirani prosilci za štipendije gospodarstva morajo k razpisu priložiti sklenjene pogodbe o štipendiranju s podjetjem. Pogodbe morajo biti sklenjene v letu 2006.

4. Z izbranimi prosilci se sklene pogodba v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju kadrovsko – občinskih štipendij v občini Gornja Radgona (www.gor-radgona.si pod rubriko Sporočila za javnost)

5. Na spletni strani www.gor-radgona.si in www.pora-gr.si najdete seznam deficitarnih poklicev za leto 2006 na območju Upravne enote Gornja Radgona.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.