Vabilo na prostorsko konferenco - 21.06.2004

datum: 15.06.2004

kategorija: Sporočilo za javnost

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Številka: 35003-05/2004-206/JKŠ
Datum: 10.06.2004


Na podlagi 28.člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 in 8/2003 –popravek), 33. člena Statuta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) Občina Gornja Radgona, sklicujePROSTORSKO KONFERENCOki bo v ponedeljek dne 21.06.2004 ob 14. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja RadgonaNa prostorski konferenci bo predstavljen osnutek programa priprave za spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Gornja Radgona – mestno središče.
Pobudo za sprejem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je podal investitor SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.

Namen prostorske konference je pridobitev priporočil, usmeritev in legitimnih interesov lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti v zvezi s pripravo prostorskih aktov.

Udeleženci prostorske konference, ki predložijo dokazila, da zastopajo organ, organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko na konferenci podajo svoja priporočila in usmeritve za pripravo lokacijskega načrta v pisni obliki ali ustno na zapisnik.

Gradivo (osnutek programa priprave) je na vpogled na Občini Gornja Radgona, Oddelek za urejanje in varstvo prostora, komunalno infrastrukturo ter gospodarstvo, vsak delovni dan od 8. do 14. ure.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.