OBVESTILO - Društvom kakovostnega športa v občini Gornja Radgona (polletno poročilo o poteku programa in podatki za vpis v registre)

datum: 07.07.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina Gornja Radgona poziva društva kakovostnega športa v občini, da v skladu s 5. členom Pogodbe o sofinanciranju izbranih letnih programov športa v občini Gornja Radgona v letu 2005, do 31.07.2005 podajo polletno poročilo o poteku letnega programa po posameznih programih.

Hkrati poziva, da do 31.07.2005, v skladu s 54. in 57. členom Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona, posredujejo podatke za vpis v register športnikov in register športnih rezultatov.Register športnikov obsega: ime in priimek, spol, rojstni datum, prebivališče, športno panogo in matični klub.Register športnih rezultatov obsega: naziv tekmovanja, ime in priimek športnika oziroma športnikov, ki so dosegli rezultat, društvo iz katerega izhajajo, dosežen rezultat, čas in kraj izvedbe tekmovanja.
Podatki se posredujejo za preteklo tekmovalno sezono, vpišite prosimo samo končne uvrstitve v ligaških tekmovanjih in uvrstitve na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih.

Za pripravi vpisa v registra sta pripraviljena obrazca (spodaj v priponki) v katera je potrebno vpisati zahtevane podatke.OBRAZCA za vpis v register športnikov in športnih rezultatov