Seje delovnih teles občinskega sveta pred 8. redno sejo občinskega sveta (24. in 25. 9. 2007)

datum: 20.09.2007

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 8. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 27. septembra, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:- 5. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 24. septembra 2007, s pričetkom ob 7.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 8. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 24. septembra 2007, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 7. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 24. septembra 2007, s pričetkom ob 9.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

- 8. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 24. septembra 2007, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 6. seja Odbora za gospodarstvo in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 24. septembra 2007, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 7. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 25. septembra 2007, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.