Odredba o cestno prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času 45. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma (25. 8. - 31. 8. 2007)

datum: 14.08.2007

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi osme alinee 43. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 24/00) izdaja župan Občine Gornja RadgonaO D R E D B Oo cestno prometnem režimu v mestu Gornja Radgona
v času 45. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma
1. člen
S to odredbo se na mestnih ulicah v Gornji Radgoni v času 45. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, ki bo od 25.08.2007 do 31.08.2007, določa poseben cestni prometni režim.

2. člen
Glavne prometne vpadnice do prireditvenega prostora sejma bodo:
 G1-3: Apaška, Partizanska in Ljutomerska cesta,
 G2-110: Panonska ulica,
 LZ 105070: Maistrov trg,
 LZ 105130: Mladinska ulica.

3. člen
1) Zaradi nemotenega poteka prometa bo med 8. in 19. uro po potrebi izklopljena semaforska naprava v Gornji Radgoni.
2) Zaradi zagotavljanja varnosti in pretočnosti cestnega prometa bodo po potrebi policisti fizično urejali promet predvsem v naslednjih križiščih v Gornji Radgoni:
 semaforizirano križišče
 Partizanska cesta – Prešernova ulica (pri bivši pošti).
 Partizanska cesta – Cesta na stadion (stari blok),
 krožnem križišču,
 Apaška cesta – Maistrov trg (Špital),
 Maistrov trg – Panonska ulica (Putnik),
 Panonska ulica – Mladinska ulica (Borak) ter
 Mladinska ulica – Kocljeva ulica (vrtec).
3) Policisti opravljajo svoje naloge po posebnem načrtu Policijske postaje Gornja Radgona.

4. člen
Cestni promet na prireditvenem prostoru sejma poteka po naslednjem režimu:
 po 9. uri je iz Partizanske ceste na Cesto na stadion proti sejmišču dovoljeno zavijanje vozil le za identificirane stranke (razstavljalce na sejmu, stranke pošte, goste casina, stanovalce blokov Partizanska 33-43B ter lastnike in stranke lokalov in poslovnih prostorov Cesta na stadion 1A), vozila obiskovalcev sejma pa se usmerjajo v semaforizirano križišče, kjer se jih preusmeri naprej proti križišču na Mladinsko ulico,
 promet vozil po Cesti na stadion od železniške proge proti pošti bo potekal enosmerno, izvoz pa bo potekal preko parkirišča in mimo garaž na Mladinsko ulico,
 promet vozil iz Mladinske ulice proti pošti bo dovoljen samo do parkirišča pošte,

5. člen
Na parkirišču med sejmom in garažami so parkirišča predvidena le za vozila razstavljalcev na sejmu in posebej predvidena parkirišča za vozila strank pošte in goste casina. Ostala vozila obiskovalcev se usmerjajo proti stadionu, kjer se jih prerazporedi za parkiranje.

6. člen
Za parkiranje vozil obiskovalcev sejma so namenjene naslednje lokacije:
 športno rekreacijski center Trate in druge površine na Tratah
 med trgovino Marjanca in železniško progo

V primeru vremenskih neprilik, ki bi onemogočile parkiranje na odrejenih parkiriščih iz prejšnjega odstavka bo občina, v skladu z razpoložljivimi javnimi površinami odredila dodatna parkirišča.

7. člen
Izključno pravico urejanja prometa do označenih parkirišč in parkiranja na vseh lokacijah iz te odredbe ima Pomurski sejem d.d. Gornja Radgona s svojimi reditelji.

8. člen
1) Nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili na javnih prometnih površinah in pločnikih bo opravljala policija.
2) Obiskovalcem sejma je prepovedano parkirati vozila na funkcionalnih površinah večstanovanjskih stavb in drugih namenskih prostorih.

9. člen
Ta odredba se objavi na oglasnih deskah v mestu Gornja Radgona, na internem kanalu kabelske televizije in spletni strani Občine Gornja Radgona.


Številka: 371-9/2007-203
Gornja Radgona, dne 01.08.2007


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.