Sklep 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 19. 6. 2007

datum: 20.06.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejet sklep na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek, dne 19. 6. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Gornja Radgona in Občino Apače na dan 31.12.2006 v predloženi vsebini.