Seje delovnih teles občinskega sveta pred 6. redno sejo občinskega sveta (28. in 29. 5. 2007)

datum: 24.05.2007

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v sredo, 30. maja, so sklicane seje naslednjih delovnih teles:- 5. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 28. maja 2007, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 5. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v ponedeljek, 28. maja 2007, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 4. seja Odbora za gospodarstvo in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 28. maja 2007, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 6. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe, ki bo v torek, 29. maja 2007, s pričetkom ob 8.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

- 5. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 29. maja 2007, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.