OBČINA APAČE: 1. seja Občinskega sveta Občine Apače, dne 21. 11. 2006

datum: 16.11.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINSKA
VOLILNA KOMISIJA
OBČINE APAČE
Apače 42/b, 9253 Apače

Številka: 041-3/2006-03
Datum: 15.11.2006


Na podlagi 118. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo in 70/06 – odločba US) S K L I C U J E M1. sejo Občinskega sveta Občine Apače, ki bo v torek, 21. novembra 2006, ob 17.00 uri, v Osnovni šoli Apače – modra dvorana.DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti

2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije

3. Obravnava poročila mandatne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in potrditev mandatov članom občinskega sveta

4. Obravnava poročila mandatne komisije o ugotovitvi o izvolitvi župana

5. Predstavitev župana


PREDSEDNICA
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE APAČE
Mira PIŽMOHT, l.r.