Sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 14.11.2006

datum: 15.11.2006

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek, dne 14. 11. 2006, s pričetkom ob 16. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti

2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije
SKLEP:
Imenuje se tričlanska mandatna komisija v sestavi:
NEKREP Milan
LORBER Nataša
KRALJ Janko

3. Obravnava poročila mandatne komisije o izvolitvi članov občinskega sveta in potrditev mandatov članom občinskega sveta
SKLEP:
Potrdijo se mandati članicam in članom občinskega sveta:
Janko KRALJ, Črešnjevci ************************
Norma BALE, Črešnjevci 
************************
David ROŠKAR, Črešnjevci 
************************
Feliks PETEK, Črešnjevci 
************************
Zvonko GREDAR, Ivanjski Vrh 
************************
Ivan KAJDIČ, Črešnjevci 
************************
Vinko ROUS, 
************************ Gornja Radgona
Marjan ŽULA, 
************************ Gornja Radgona
Dragica ČERNE, 
************************ Gornja Radgona
Mitja FICKO, 
************************ Gornja Radgona
Miran DOKL, 
************************ Gornja Radgona
Andrej HUSAR, 
************************ Gornja Radgona
Nataša LORBER, 
************************ Gornja Radgona
Milan NEKREP, 
************************ Gornja Radgona
Dušan ZAGORC, 
************************ Gornja Radgona
Stanislav SAKOVIČ, 
************************ Gornja Radgona
Branko KOCBEK, Spodnja Ščavnica 
************************
Zlatko MULEC, Negova 
************************
Milan KRIŽAN, Spodnja Ščavnica 
************************
Zlatko ERLIH, Plitvički vrh 
************************
Anton KAMPUŠ, Spodnja Ščavnica 
************************

4. Obravnava poročila mandatne komisije o ugotovitvi o izvolitvi župana
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema ugotovitev, da je za župana Občine Gornja Radgona bil izvoljen Anton KAMPUŠ, Spodnja Ščavnica 
************************.

UGOTOVITVENI SKLEP:
Ugotovi se, da Antonu Kampušu, r**. ************* iz 
************************ z 14.11.2006 preneha mandat člana občinskega sveta Občine Gornja Radgona.
Anton Kampuš se je odrekel pravici do pritožbe zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta o prenehanju mandata.
Ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Gornja Radgona.

5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
SKLEP:
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v sestavi:
1. Vinko ROUS, 
************************
2. Marjan ŽULA, 
************************
3. Norma BALE, 
************************
4. Janko KRALJ, 
************************
5. Dušan ZAGORC, 
************************
6. Feliks PETEK, 
************************
7. David ROŠKAR, 
************************