JAVNA RAZGRNITEV osnutka Načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v železniškem prometu Občine Gornja Radgona

datum: 07.11.2006

kategorija: Razpis

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Številka: 842-02/2006-211/ME
Datum: 19.10.2006


Na podlagi 98.člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečah UPB1 (Uradni list RS, štev. 51/2006) in 16.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, štev. 3/2002,17/2006) župan Občine Gornja Radgona vabi vse zainteresirane naJAVNO RAZGRNITEV osnutka Načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v železniškem prometu Občine Gornja Radgona,ki bo v času med 25.10.2006 in 24.11.2006 ob uradnih dnevih v času uradnih ur na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, G.Radgona (soba 24/I)I.Razgrnjen bo osnutek Načrta zaščite in reševanja ob nesrečah v železniškem prometu na območju občine Gornja Radgona.II.Pripombe in mnenja k načrtom lahko zainteresirani podajo pisno na razgrnitvi, po pošti na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-mail: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si.

Vljudno vabljeni!


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.