Obvestilo o prepovedi izvoza gnojevke in gnojnice na območju varstvenih pasov za zajem pitne vode

datum: 16.11.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Uradni list RS, št. 84/05), velja prepoved izvoza gnojevke in gnojnice na območju varstvenih pasov za zajem pitne vode od 15.10.2005 do 15.02.2006.Naprošamo, da to upoštevate, saj je iz analiz razvidna prekoračitev vsebnosti nitratov v pitni vodi.