OBVESTILO IZVAJALCEM PROGRAMOV JAVNIH DEL - Sprememba osnove za izračun plač javnih delavcev, spremenjeni zahtevki in tabele

datum: 29.07.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS, št. 53/2005, objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-D), ki v 52.a členu določa, da izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni razred od 1. julija 2005 znaša 54.823,00 sit.

Navedena sprememba je pomembna tudi za vas, saj se spremeni osnova za izračun plač javnim delavcem.

Za vaše lažje delo smo v nadaljevanju pripravili s spremembo zakona, usklajene zahtevke za refundacijo sredstev za javna dela, ter tabele za izračun razlike do minimalne plače za obračun prispevkov za 30 in 40 urni delavnik.PRIPONKE:TABELE ZA IZRAČUN RAZLIKE DO MINIMALNE PLAČE ZA 30 IN 40 URNI DELAVNIK.xlsZAHTEVKA ZA REFUNDACIJO SREDSTEV ZA JAVNA DELA (30 in 40 urni delavnik).doc