13. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo (20.12.2004)

datum: 15.12.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 12. seje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo z dne 15.11.2004
4. Vprašanja, pobude in predlogi članov odbora
5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (druga obravnava)
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (druga obravnava)
7. RaznoPredsednik Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo: Milan KURBUS,l.r.