Pristojnosti občin

Katalog pristojnosti občin v elektronski obliki omogoča pregled pristojnosti in nalog občine po posameznih predpisih Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije in ministrstev. Pristojnosti organov občin so podane posebej za občinski svet, župana, občinsko upravo in druge organe oziroma telesa v občini.

Vsi predpisi, ki določajo naloge in pristojnosti občin so razdeljeni v 7 osnovnih poglavij in v okviru teh na podpoglavja, kjer so razvrščeni posamezni predpisi. Pristojnosti so podane v kratkih povzetkih pravnih osnov oziroma členov, ki jih določajo.

Katalog pristojnosti občin, ki je rezultat sodelovanja med Službo Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko in Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor je dosegljiv na spodnji spletni povezavi:

Katalog pristojnosti občin