Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 41 z dne 01.02.2008)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:25.01.2008
Datum objave:01.02.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 41 z dne 01.02.2008

Datum začetka veljavnosti:01.02.2008

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2008 - Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:16.12.2008
Datum objave:31.12.2008
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 48 z dne 31.12.2008

Datum začetka veljavnosti:01.01.2009