Sklep o postopku priprave podrobnega prostorskega načrta za območje Trate – enota 5 in TŠC Trate

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o postopku priprave podrobnega prostorskega načrta za območje Trate – enota 5 in TŠC Trate
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 33 z dne 01.07.2007)

Organ sprejema:Župan Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.06.2007
Datum objave:01.07.2007
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 33 z dne 01.07.2007

Datum začetka veljavnosti:01.07.2007