Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 76 z dne 15.01.2013)

PRILOGA:
SEZNAM PREDPISOV, ki jih nadzira skupna občinska uprava - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

Organ sprejema:Občinski sveti Občine Gornja Radgona, Občine Apače in Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Datum sprejema:20.12.2012
Datum objave:15.01.2013
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 76 z dne 15.01.2013

Datum začetka veljavnosti:16.01.2013
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO OBČIN GORNJA RADGONA IN APAČE« (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 66 z dne 01.07.2011).

Ta odlok se začne uporabljati s 1. 1. 2013.