Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016 z dne 15.06.2016) 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:02.06.2016
Datum objave:15.06.2016
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016 z dne 15.06.2016 

Datum začetka veljavnosti:16.06.2016
Opombe:

Z dnem začetka veljave tega odloka je prenehal veljati Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 68 z dne 15.12.2011).