Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:28.06.2010
Datum objave:01.07.2010
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 59 z dne 01.07.2010
 

Datum začetka veljavnosti:02.07.2010
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Manko Golar Gornja Radgona (Prepih – Uradne objave Občine Gornja Radgona, št. 4/97 z dne 1. 4. 1997, Uradni list RS, št. 101/2001 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 39 z dne 31. 12. 2007).