Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010

Naslov / osnovni predpis:

Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 65 z dne 31.03.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.03.2011
Datum objave:31.03.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 65 z dne 31.03.2011

Datum začetka veljavnosti:31.03.2011