Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 65 z dne 31.03.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:30.03.2011
Datum objave:31.03.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 65 z dne 31.03.2011

OBJAVE SPREMEMB:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 67 z dne 01.10.2011

Datum začetka veljavnosti:01.04.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2011

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2011 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (REBALANS)
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 67 z dne 01.10.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:26.09.2011
Datum objave:01.10.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 67 z dne 01.10.2011

Datum začetka veljavnosti:02.10.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2011