Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona (2012)

Naslov / osnovni predpis:

Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona (2012) (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:08.12.2011
Datum objave:15.12.2011
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 68 z dne 15.12.2011

Datum začetka veljavnosti:16.12.2011
Datum konca veljavnosti:Ne velja od: 31.12.2012
Opombe:

Ta sklep se začne uporabljati s 01.01.2012.