Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Gornja Radgona
(Spletna stran Občine Gornja Radgona, 12.12.2017) 

Organ sprejema:Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.
Datum sprejema:07.12.2017
Datum objave:12.12.2017
Objavljeno v:

Spletna stran Občine Gornja Radgona, 12.12.2017

Datum začetka veljavnosti:27.12.2017
Opombe:

Ta pravilnik se uporablja od 01.01.2018.